گروه تحقیقاتی امیر فضلعلی

گروه تحقیقاتی امیر فضلعلی

آینده از آن شماست

آینده از آن شماست

گروه تحقیقاتی امیر فضلعلی

در گروه تحقیقاتی امیر فضلعلی قصد داریم اصول کارآفرینی و خلق ثروت را به شما بیاموزیم و همچنین آموزش دهیم که چطور میتوانید از قوانین الهی مانند قانون جذب و قدرت ضمیر ناخودآگاه استفاده کنید و بسیار راحت تر به اهدافتان دست پیدا کنید. با ما همراه باشید...

معرفی
گنجی که درون شما نهفته است

گنجی که درون شما نهفته است

چرا اکثر افراد برای خود هدف تعیین نمی کنند؟

چرا اکثر افراد برای خود هدف تعیین نمی کنند؟

چرا پول دارها پولدار تر میشوند و فقیر ها فقیر تر

چرا پول دارها پولدار تر میشوند و فقیر ها فقیر تر

چگونه بیشتر بفروشیم؟ (قسمت اول)

چگونه بیشتر بفروشیم؟ (قسمت اول)

چگونه بيشتر بفروشيم (قسمت دوم)

چگونه بيشتر بفروشيم (قسمت دوم)

هدف چیست؟

هدف چیست؟

خواندنی ها

گنجی که درون شما نهفته است

چنانچه چشم بصیرتتان را باز کنید و به گنج بی پایان که درون شما نهفته است نظر اندازید متوجه می شوید که ثروت بی پایانی شما را احاطه کرده است.

بیشتر ...
گنجی که درون شما نهفته است

چرا اکثر افراد برای خود هدف تعیین نمی کنند؟

دلایل زیادی وجود دارد که افراد سعی نمی کنند اهداف واضح و روشنی در زندگی برای خود ترسیم کنند و برای دست یابی به آن تلاش نمایند.

بیشتر ...
چرا اکثر افراد برای خود هدف تعیین نمی کنند؟
چرا پول دارها پولدار تر میشوند و فقیر ها فقیر تر

چرا پول دارها پولدار تر میشوند و فقیر ها فقیر تر

به عقیده صاحب نظران قشر متوسط جامعه مانند یخهای قطبی هستند که ذوب و نابود میشوند.

بیشتر ...
چگونه بیشتر بفروشیم؟ (قسمت اول)

چگونه بیشتر بفروشیم؟ (قسمت اول)

هرچه خوشبین تر باشید موفقتر می شوید. مثبت نگری و خوش بینی مهم ترین ویژگی برای دستیابی به موفقیت های بزرگ در فروش است.

بیشتر ...

موفقیت حق شماست ، آینده را بسازید !

آخرین محصولات

برای دریافت آخرین اخبار و پیشنهادات ویژه لطفا در خبرنامه ما ثبت نام کنید .